Jak zostać członkiem?

Członkiem PTP SPP można zostać poprzez złożenie deklaracji i opłacenie składki członkowskiej. Od marca 2020 roku deklaracje składane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Deklaracja w formie elektronicznej jest możliwa do złożenia poprzez aplikację E-psyche i wymaga posiadania w niej konta. Osoby korzystające z aplikacji po raz pierwszy muszą najpierw założyć swój profil, a osoby, które już mają konto, mogą od razu zalogować się i wypełnić deklarację online. Aby zrobić to teraz:

KLIKNIJ

Opcje członkostwa

Członkostwo pełne oznacza bycie członkiem zarówno PTP SPP jak i międzynarodowej organizacji ISPS. Upoważnia to do korzystania ze zniżek zarezerwowanych dla członków ISPS w udziale konferencji i wydawnictw ISPS, w tym czasopisma naukowego „Psychosis”. Członkostwo zwykle (dla profesjonalistów)wynosi 180 zł/rok, a członkostwo zniżkowe (dla osób z własnym doświadczeniem psychozy i członków rodzin) wynosi 120 zł/rok.

Obecnie istnieje również możliwość bycia członkiem jedynie Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz, bez przynależności do ISPS jako Towarzystwa międzynarodowego. Członkostwo krajowe zwykłe wynosi 90 zł/rok, a członkostwo zniżkowe 60 zł/rok.

CZŁONKOSTWO ZWYKŁE ZNIŻKOWE
Pełne (PTP SPP+ ISPS)
180 zł
120 zł
Krajowe (PTP SPP)
90 zł
60 zł

Wpłaty składek członkowskich za dany rok należy dokonywać do 15 marca każdego roku na konto Towarzystwa: 90 1020 2906 0000 1802 0343 6730. 

W tytule wpłaty prosimy podać „Opłata członkowska 2023” i swoje imię i nazwisko.

Jedna z konkluzji ostatnich działań PTP SPP, która pomoże w dostarczaniu czasopisma "Psychosis" na czas, to konieczność dostarczenia listy subskrybentów do końca stycznia w danym roku. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie opłaty składki członkowskiej już teraz - to uprości nasze działania.