ZARZĄD

Radosław Tomalski

Przewodniczący

Katarzyna Prot-Klinger

wiceprzewodnicząca

Daria Dembińska-Krajewska

wiceprzewodnicząca

Barbara Kosmowska

sekretarz

Weronika Rybak

skarbniczka

KOMISJA REWIZYJNA

Katarzyna Lech

Przewodnicząca

Szymon Szumiał

Tania Nikiel