BAZA TERAPEUTÓW

Korzystanie z psychoterapii przez osoby z doświadczeniem psychozy napotyka w polskich warunkach na istotne przeszkody. Jedną z nich jest ograniczona liczba terapeutów mających doświadczenie w tej kwestii lub mających gotowość takie doświadczenie zdobywać. Dlatego też Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz podjęło działania, aby poprawić dostępność psychoterapii w tym zakresie. Rozpoczęliśmy tworzenie bazy psychoterapeutów, którzy zajmują się prowadzeniem psychoterapii dla osób z doświadczeniem psychozy. Obecnie nie istnieje w Polsce żaden system certyfikacji dotyczący specjalności psychoterapii psychoz, dlatego też psychoterapeuci, którzy zgłosili się do tego projektu zostali poproszeni o wypełnienie szczegółowego formularza dotyczącego ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Na jego podstawie można będzie łatwiej podjąć decyzję odnośnie do wyboru osoby psychoterapeuty.

Więcej szczegółowych wskazówek, co oznaczają poszczególne elementy formularza i o czym mogą świadczyć odpowiedzi udzielane na nie przez psychoterapeutów można znaleźć:

TUTAJ