20 września 2023 o godzinie 20:00 SEMINARIUM PTPSPP: „Krzywdzenie a zaburzenia psychiczne u dzieci”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zapraszamy na kolejne seminarium PTPSPP „Krzywdzenie a zaburzenia psychiczne u dzieci”, w którym Katarzyna Prot-Klinger będzie rozmawiać z Krzysztofem Szwajcą – psychiatrą, psychoterapeutą i superwizorem. Pracuje w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kieruje Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”, ma obszerne doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu psychoterapeutów i lekarzy, superwizuje kilkadziesiąt instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą. Z wieloletnim doświadczeniem z pracy z traumą, zarówno z traumą wojenną (uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej), jak również z pracą z dziećmi krzywdzonymi i problematyką przemocy wewnątrzrodzinnej. Jego doktorat dotyczył międzygeneracyjnego przekazu traumy. Laureat nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom (2019).

Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji, limit uczestników: 100 osób. Spotkanie potrwa 90 minut i będzie nagrywane. Nagranie będzie dostępne dla członków PTPSPP.

Termin spotkania: 20 września o godzinie 20:00 online na platformie Zoom.

Link do zoom: https://us02web.zoom.us/j/88289490971?pwd=ZVFPTC9pQ3d5Qy9UNmdpL1owRURFUT09