Baza psychoterapeutów psychoz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Korzystanie z psychoterapii przez osoby z doświadczeniem psychozy napotyka w polskich warunkach na istotne przeszkody. Jedną z nich jest  ograniczona liczba terapeutów mających doświadczenie w  tym zakresie lub mających gotowość takie doświadczenie zdobywać. Dlatego też Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz podejmuje działania, aby poprawić dostępność psychoterapii w tym zakresie. Naszym celem jest stworzenie bazy psychoterapeutów, którzy zajmują się prowadzeniem psychoterapii dla osób z doświadczeniem psychozy. Na tym etapie baza ta nie jest oparta o weryfikację kompetencji, ale o zebranie szczegółowych informacji o wykształceniu i doświadczeniu terapeutów chcących znaleźć się w takiej bazie i udostępnieniu tych danych dla osób chcących skorzystać z psychoterapii lub dla ich rodzin albo bliskich.

Aby figurować w tej bazie, która dostępna będzie docelowo na stronie Towarzystwa www.ptpspp.org.pl należy:

  1. być członkiem Towarzystwa  (członkostwo zwykłe, czyli dla profesjonalistów)
  2. wypełnić formularz zawierający pytania odnośnie wykształcenia w zakresie psychoterapii, doświadczenia w pracy z osobami z psychozą oraz dane kontaktowe

Zarówno deklaracja członkowska, jak i formularz dotyczący kompetencji należy wypełnić poprzez serwis www.e-psyche.eu korzystając z linku używanego do złożenia deklaracji https://app.e-psyche.eu/education/ptpspp  Wypełnienie formularza jest możliwe tylko dla członków. Deklarowane w formularzu kompetencje mogą spotkać się z prośbą o weryfikację przez Towarzystwo.