Osoby z własnym doświadczeniem psychozy na kongresie „Połączenia”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Jako Towarzystwo chcielibyśmy, aby osoby z własnym doświadczeniem psychozy miały również swój głos w przestrzeni publicznej. Jednym z aspektów tego jest przestrzeń kreowana przez PTPSPP i Forum Psychoterapii Psychoz na kongresie  „Połączenia. Więź i samotność w psychozie” w Katowicach 12-13 kwietnia 2024. Dla pięciu osób z własnym doświadczeniem, które chciałyby wziąć udział aktywny, czyli zaprezentować  wystąpienie o charakterze merytorycznym lub o charakterze przedstawienia swojego doświadczenia przewidzieliśmy pokrycie kosztów uczestnictwa stacjonarnego w kongresie.

Osoby chętne powinny przygotować streszczenie wystąpienia według kryteriów zawartych na stronie kongresu https://terapiapsychoz2024.pl/wytyczne a następnie wysłać na adres mailowy forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com

Warunkiem przyznania uczestnictwa w kongresie jest również bycie członkiem PTPSPP. Szczegółowe informacje na temat członkostwa znajdują się na stronie https://ptpspp.org.pl/czlonkostwo/