PSYCHOANALIZA W POLSCE – TYLKO HISTORIA CZY WYZWANIE?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Międzynarodowa konferencja on-line
Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
29 – 31 stycznia (piątek – niedziela) 2021

Konferencja będzie ukoronowaniem 6-letnich prac badawczych prowadzonych przez grupę osób w ramach grantu NPRH realizowanego w IFiS PAN, oraz w ramach kooperacji między International Psychoanalytic Uniwersity w Berlinie i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Badania dotyczyły dziejów psychoanalizy w Polsce w europejskim kontekście kulturowym. Będzie to zarazem pierwsza konferencja współorganizowana przez Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy IFiS PAN, którego powstanie było jednym z efektów prac uczestników grantu.

Więcej informacji w ulotce