VI EDYCJA SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO: PSYCHOTERAPIA OSÓB Z DIAGNOZĄ SCHIZOFRENII

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zapraszamy na VI edycję rocznego szkolenia podyplomowego dotyczącego psychoterapii osób z diagnozą schizofrenii. Szkolenie rozpoczyna się w styczniu 2021 roku.

Szkolenie ma charakter zaawansowany i jest skierowane do psychologów, lekarzy i psychoterapeutów, pielęgniarek, pracowników socjalnych oraz instruktorów zdrowienia; specjalistów mających przygotowanie teoretyczne i doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę na temat pracy psychoterapeutycznej z osobami z doświadczeniem psychozy.

W szkoleniu zajęcia prowadzić będą doświadczeni specjaliści, psychoterapeuci i psychiatrzy: prof. Katarzyna Prot-Klinger, prof. Barbara Tryjarska, prof. Jacek Wciórka, mgr Mirella Denisiuk, mgr Elżbieta Jełowicka, dr Małgorzata Jędrasik-Styła, dr n. med. Kama Katarasińska-Pierzgalska, mgr Krzysztof Kraszewski, mgr Agnieszka Kukuła, mgr Agnieszka Mikołajonek, mgr Irena Musiałkiewicz, dr Rafał Styła, dr Tomasz Szafrański, mgr Szymon Szumiał.

W odpowiedzi na oczekiwania zgłaszane przez uczestników dotychczasowych edycji staramy się na bieżąco modyfikować zarówno treści programowe, jak i sposób prowadzenia zajęć. Tym razem, wychodząc naprzeciw potrzebom osób szkolących się, które mieszkają i pracują poza Warszawą, zdecydowaliśmy, że część zjazdów VI edycji szkolenia odbędzie się w formie zdalnej. Co więcej, chcąc uwzględnić perspektywę osób chorujących, uzupełniliśmy program o zajęcia prowadzone przez eksperta przez doświadczenie.

Całość szkolenia składa się z 75 godzin lekcyjnych zajęć w formie seminariów (32 godziny), warsztatów (25 godzin), superwizji grupowej prowadzonej przez prof. Katarzynę Prot-Klinger (17 godzin) oraz egzaminu (1 godzina).

Szkolenie jest organizowane przez Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS i będzie się odbywać w jego siedzibie przy ul. Cieszyńskiej 2A w Warszawie (Mokotów, blisko stacji metra „Wilanowska”). PSYCHE PLUS stanowi zespół osób, które łączy zainteresowanie i wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z diagnozą schizofrenii. Tworzone przez nas miejsce oferuje osobom z doświadczeniem psychozy kompleksową pomoc terapeutyczną opartą o współpracę zespołową i uwzględniającą możliwie szerokie rozumienie charakteru ich trudności.

Koszt szkolenia wynosi 2890 zł przy płatności do 30 października 2020 roku, 3080 zł przy płatności do 1 grudnia 2020 roku oraz 3230 zł przy płatności w dwóch ratach – termin płatności pierwszej raty w wysokości 2230 zł to 1 grudnia 2020 roku, termin drugiej płatności w wysokości 1000 zł to 30 kwietnia 2021 roku. Członkom ISPS Polska przysługuje zniżka 200 zł.

W celu zapisania się na szkolenie należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy na adres szkolenie@psycheplus.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram, program i regulamin szkolenia są do pobrania poniżej. Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać na stronie https://psycheplus.pl/VI-Edycja-szkolenia-podyplomowego-Psychoterapia-osob-z-diagnoza-schizofrenii-blog-pol-1597299145.html, pisząc na adres szkolenie@psycheplus.pl lub telefonicznie, nr tel. 570 355 355 lub 22 699 02 02.

Do pobrania:
Program szkolenia:
https://psycheplus.pl/data/include/cms/szkolenia/Program_szkolenia_Edycja_VI_2021.pdf
Regulamin szkolenia:
https://psycheplus.pl/data/include/cms/szkolenia/Regulamin_szkolenia_Edycja_VI_2021.pdf
Formularz zgłoszeniowy:
https://psycheplus.pl/data/include/cms/szkolenia/Formularz_zgloszeniowy_Edycja_VI_2021.pdf
Harmonogram szkolenia:
https://psycheplus.pl/data/include/cms/szkolenia/Harmonogram_Edycja_VI_2021.pdf

Wiadomość od:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii
PSYCHE PLUS Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 2a 02-716 Warszawa